March 22, 2021

Bryan Ka Mnyanande - Intro / U'TJARO (Lyrics)

Artist: Bryan Ka Mnyanande

Title: Intro / U'TJARO (Lyrics)

Ngalahli iphupho lakho for the sake of being accepted /

masengim dala to masengne Mali , i-Life izok humbular /

Ungazong tjela ngaley ntwana ez'cova i-Styler ku Aubrey /

South African rap clever mauwngazi Uzi khipa ey'ntweni /

Up and down in the studio my eyes straight on the ceiling, Anxiety bout' to kick in /

I'm plotting hard with the team , Tryna regain all the time , time I lost from 9-5 /

I am the king of the East, You disagree let me know /

My mind decides what it wants , Never influenc by y'all /

I make art that you and your clan attempted to do ,Mara nahluleka ngoba aninayo Le sauce engiy phethe /

iNtwana e'Handsome ityma li thola i-credit for uku'cama /

I plan to smash yo' Spouse then I send her back to you/

too attached she getting creepy and besides I gotta focus /

I'm the next big thing nje Nge slender es'ku herbal life /

Zing kgwayile fede ngfuna Konke , ng'cova kwasani /

Na Le maidy ekutjele ukuthi Angeke ik'shiye noma u'broke /

South African Rap clever mauwngazi Uzi khipa ey'ntweni

*Bridge* Baby Lam , Baby lam, Ye! Ye lovie wam, lovie wam Ye! Ye baby lam , baby lam.

Powerful like a mystic /

hard to find I'm a classic/

bout to be big as massive/

bout to blow you a witness /

Nama hater wam asuthi ,Uyaz basdlela umona /

Dropper i-Line el'crazy ngyenza inyanga ivukwe imi'Moya Wudup?

Follow Bryan Ka Mnyamande On:

Instagram: @bryankamnyamande
Facebook: Bryan Ka Mnyamande
Twitter: @ByanTheWave

 

Stream / DDownload U’TJARO On the Link Below:

HTTPS://AMPL.INK/YPRRQ

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram