November 26, 2020

Zulu Finesse - Egoli (lyrics)

Artist: Zulu Finesse
Title: Egoli (Lyrics)

(Intro)
USgobongo kaMashushimpisi kaNompempeza
Inkosi yabakhongi ebusiswe ngolimi lok'shelela
Inkunz' emnyama lob' ob'thanda ukucwebezela
Inkanyamba usozimanga wekhethelo ongenanembeza
Ngithi Nkosi
Bayyeeedee!!!
(Chorus)
Mali mali Mpande yesono wangenz' umuntu X2
Sifik' Egoli singenamali sichonyelwa ngomntakabani
We stayed on the mission like uGhandi (Like uGhandi) X2
(Verse 1)
Ngisebenza kanzima for ifuture yami
Mina angifun' iDrip, ngifun' insunami
Imali k'phela esekhanda lami
Kumele uqale ufund' ukukhuluma ukuPersua
Abanye abantu benz' into oyifunayo uma uyifuna
I am finessing isiZulu buka, funda
Build a business around it uyibone ikhula
Singo somaBhizinisi beFuture
iFuture ayiqali kude iqala k'sasa
Wena uhlezi awuherezi uwotha ilanga
Thinga sivuka njalo ekseni siyophanta
Bathi iGoli lingishintshile
Unembeza wami ufile
Inhliziyo bayiphulile, bayiphulile inhliziyo
(Bridge)
Sifike lana eJozi
Aw ngithi sifike lana eJozi
Sizophanda x 5
(Chorus)
Mali mali Mpande yesono wangenz' umuntu X2
Sifik' Egoli singenamali sichonyelwa ngomntakabani
We stayed on the mission like uGhandi (Like uGhandi) X2
Mali mali Mpande yesono wangenz' umuntu X2
(Verse 2)
When you see me coming through kumel' uthi Bayede
Ikhanda lakh' al'nalutho ligcwel' uSimende
Angithi ngithanda iy'ngubo uk'shintsha shintsha upende
Sekuyis'khathi iGame ingidedele
Welele we malo ezulwini uyay'bona indodana yakh' ishikisha kanjani
Welele my lord uyabona le namba yami izothikameza uMzansi
Egoli ufikeleni
Egoli ufikelephi
As'nandaba uzalelwephi
Ok'balulekile ufelephi
Ukhande imali engakanani
Bangaki abantu abasizakele ngoba ubukhona lana

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram